Onze visie

Dit is de visie van Food Cabinet.

Voedsel is verknoopt in alles met wat we doen: wat we in onze mond stoppen is een uiting van onze identiteit, hoe we ons eten produceren laat zien hoe we met onze aarde omgaan en wat we voor eten betalen geeft de waarde aan die we hebben voor product en producent. Iedereen heeft een mening over eten want iedereen heeft een belang bij eten. Investeren in een beter voedselsysteem zorgt er dan ook voor dat we veel aspecten van onze samenleving en leefomgeving in positieve zin beïnvloeden.

Lees meer over ons.

Steeds meer consumenten, actievoerders, ondernemers en beleidsmakers zijn bezig met met ons voedselsysteem. De samenleving stelt steeds meer vragen over hoe we ons voedsel produceren, vervoeren, verkopen en consumeren. Maar die vragen zijn niet altijd makkelijk te beantwoorden.

Door de groeiende wereldbevolking hebben we de komende 40 jaar meer voedsel nodig dan we in de afgelopen 4000 jaar hebben geproduceerd. Tegelijkertijd verspillen we op dit moment 1/3 van ons voedsel in productie, vervoer, verkoop en bereiding van ons eten. Chronische honger is een immens probleem in grote delen van de wereld en tegelijkertijd zijn er sinds kort meer mensen met overgewicht dan ondergewicht. Als vee buiten in de wei mag lopen is dat goed voor dierenwelzijn en het landschap. Maar de impact op klimaat en luchtvervuiling wordt met weidegang juist vergroot.

Over het voedselsysteem is geen simpel verhaal te vertellen. Door klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, vermindering van landbouwgrond, tekort aan zoet water en beschikbaarheid van primaire grondstoffen zal de druk op ons planetaire voedselsysteem toenemen. Het gevaar is dat door deze toenemende druk machtige bedrijven en rijke landen een steeds onevenwichtiger en onmenselijker voedselsysteem bouwen. De maatschappelijke omschakeling die nodig is om dit te voorkomen zal enorm zijn en al onze inzet, creativiteit en talenten vergen. Hierin ligt de opdracht van onze generatie.

Wij zitten bij Food Cabinet vol positieve energie omdat we zien dat we alles in handen hebben om zo’n verandering in te zetten. Nederland is een van de meest innovatieve voedsellanden ter wereld. Dankzij decennialange nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap halen we grote landbouwopbrengsten met weinig gebruik van grond en water. Ons land heeft het predikaat ‘beste voedselland’ gekregen van Oxfam vanwege ons gezonde en gevarieerde eetaanbod voor elke Nederlander. Deze kennis en rijkdom brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Veel Nederlandse ondernemers en uitvinders zetten deze kennis en kunde nu in om reststromen te verwaarden, de keten transparanter te maken en zo een begin te maken van een circulair voedselsysteem.

Bekijk ons team

Nederland is ook een kritisch land met een levendig voedsel-maatschappelijk middenveld dat strijdt voor duurzaamheid, dierenwelzijn en consumentenrechten. Een groeiende groep van chefs, foodbloggers en journalisten maken consumenten bewust van de inhoud en afkomst van eten. Deze ingrediënten zijn allemaal nodig om ons planetaire voedselsysteem evenwichtiger en menselijker te maken.

Omdat voedsel zo verknoopt is met alles wat we doen is voedselverandering niet van de een op de andere dag te realiseren. Het vergt tijd, creativiteit, een brede maatschappelijke bewustwording, politieke druk en inzet van velen. Daar willen we graag ons steentje aan bijdragen.

Food Cabinet B.V.
Opgericht in 2012
info@foodcabinet.org
www.foodcabinet.org
@foodcabinet